Filters
Categories
SIM5320A, Dual-Band and Quad-Band
22.60 22.60 22.6 USD
SIM33EAU-TE, Evaluation Board
13.00 13.00 13.0 USD
SIM28ML, Stand-alone GPS module
7.00 7.00 7.0 USD
SIM28ML-H-TE, Evaluation Board.
13.00 13.00 13.0 USD
SIM7600SA B66, LTE Cat-1 Module
22.60 22.60 22.6 USD
Fresh Arrival
SIM7000G-TE KIT for SIMCOM EVB
18.00 18.00 18.0 USD
SIM7600SA-TE for EVB
31.00 31.00 31.0 USD
SIM7600SA-TE for EVB
SIM7600SA-H-TE KIT for EVB
33.00 33.00 33.0 USD
Fresh Arrival
SIM7080G, CAT-M&NB-IoT Module
8.30 8.30 8.3 USD
SIM7020G Module
7.00 7.00 7.0 USD
SIM7070G-TE Evaluation Board
22.00 22.00 22.0 USD
SIM7090G Module
9.40 9.40 9.4 USD